Sponsorforespørsler

Lofotprodukt AS er bevisst sitt samfunnsansvar, og har satt av et årlig beløp til støtte av positive tiltak i lokalmiljøet vårt i Lofoten. Vi prioriterer frivillig arbeid og ikke-kommersielle aktiviteter som bidrar til å fremme trivsel og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

 

Søknader om sponsing behandles to ganger pr år, med søknadsfrist 1. september og 1. januar. Hvis du representerer et lag eller en forening som ønsker å søke om sponsormidler fra Lofotprodukt, er du velkommen til å sende en kortfattet søknad. Legg ved følgende i søknaden:

 

(1) Beskrivelse av hva dere jobber med

(2) Beskrivelse av hvordan dette bidrar positivt for barn og ungdom

(3) Økonomisk omfang

(4) Hvordan Lofotprodukt kan få profilering i tilknytning til tiltaket som støttes.

 

Søknad sendes til firmapost@lofoten.no.

 

Fiskeburgere til arrangementer

Grillede fiskeburgere er populær mat for salg på festivaler, idrettsarrangementer og lignende. Salg av slike produkter kan også gi et godt økonomisk bidrag til lag og foreninger. Vi tilbyr disse produktene til rabatterte priser.

Ta kontakt for nærmere avtale på firmapost@lofoten.no.